ورقهای مورد استفاده در ساندویچ پانل های تولیدی دارای مشخصه های فنی ذیل میباشد :

ضخامت ورق لایه بیرونی ۰٫۵ ( در ساندویچ پانل های گالوانیزه )
ضخامت ورق لایه درونی ۰٫۵ ( در ساندویچ پانل های گالوانیزه )
ضخامت ورق لایه بیرونی ۰٫۷ ( در ساندویچ پانل های آلومینیوم )
ضخامت ورق لایه درونی ۰٫۷ ( در ساندویج پانل های آلومینیوم )
ضخامت ورق لایه بیرونی ۰٫۵ ( در ساندویچ پانل های آلوزینگ )
ضخامت ورق لایه درونی ۰٫۵ ( در ساندویچ پانل های آلوزینگ )
فویل آلومینیومی مسلح ( نخ دار )

ورق های شرکت ماموت
ورق های شرکت ماموت

مشخصات ورقهای پوششی ساندویچ پانل دیواری :

ورق گالوانیزه به ضخامت ۵/۰ میلیمتر با ۷۵/۲ گرم بر متر مربع فلز روی در دو طرف پوشیده شده اند و ضخامت متوسط پوشش گالوانیزه بر روی هر طرف در حدود ۲۰ میکرون میباشد.

این ورقها میتواند به صورت ساده و پیش رنگ به صورت کوره ای باشد.

ورق آلومینیوم به ضخامت ۷/۰ و آلیاژ ۳۱۰۵ بصورت ساده و پیش رنگ سه لایه به ضخامت ۲۰ میکرون میباشد.

ورق آلوزینگ مورد استفاده در ساندویچ پانل از فولاد مخصوص باضافه الیاژ روی و آلومینیوم تشکیل گردیده است و می توان گفت از تمامی ویژگی های ورق آلومینیوم بر خوردار است. و ضخامت ورق آلومینیوم در سطوح باربر پانل می بایست حداقل ۰٫۵mm لحاظ گردد.

طرح فروش  زمستانی